Tájékoztató

a "Házi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt Karcagon" című nyertes pályázat tudnivalóiról

Ezúton szeretnénk megköszönni az eddigi jelentkezéseket a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. által az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül benyújtott és sikeresen elnyert KEOP 6.2.0/A "Házi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt Karcagon" című pályázatra.

 

A projekt célja a karcagi kertes családi házaknál keletkező kerti hulladékok helyben történő komposztálása, és a keletkezett komposzt saját kerti hasznosítása. A résztvevő 250 család részére egyenként 1 db 400 literes komposztáló edényt biztosítunk, amelyek a fenntartási időszakot követően a családok tulajdonába kerülnek. A projekt keretén belül a komposztáló használatát segítő, bemutató rendezvényeket szervezünk.

 

A kiíró előírásainak megfelelően a pályázati pénzből beszerzett edényeket bérleti szerződéssel bocsátjuk a résztvevők rendelkezésére. Ez a szerződés szabályozza az eszközök rendeltetésszerű használatára, a komposztálás legalább 5 éves fenntartására, a komposztálási napló és a kérdőívek kötelező kitöltésére, illetve a bérlő bejelentésre vonatkozó kötelezettségeit.

 

A jelentkezőket írásban keressük meg. A levelünk mellékleteként egy bérleti szerződést, és egy kérdőívet talál a programhoz csatlakozó. Kérjük a bérleti szerződés 1 aláírt példányát és a kitöltött kérdőívet részünkre, a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. címére visszajuttatni. A beküldött szerződések áttekintése után kezdjük kiszállítani a komposztáló edényeket. Az átvételnél a bérlőnek alá kell írnia az átadás átvételi elismervényt, amely ettől kezdve a bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

Amit a projekt biztosít az Ön részére

Amit Önnek kell tennie

- ingyenes komposztáló edényt

- az átvett edény rendeltetésszerű használata

- 1 db házikerti komposztálási útmutatót

- a tájékoztató útmutatónak megfelelően
a kerti hulladékok elkülönített gyűjtése

- 1 db komposztálási naplót

- a komposztálási napló vezetése

- komposztálással kapcsolatos rendezvényeket

- a kommunális hulladékok mennyiségi
csökkentése

- komposztálási tanácsadást

 

 

Rendezvényeinkről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket!

 

"Komposztáljon velünk!"

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.